SGGW

Aktualności

16
stycznia
2018

Rejestracja na studia II stopnia w SGGW do 28.01.2018 r.

Zapraszamy studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018.

Kierunki studiów II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim r. a. 2017/2018.

Kierunki stacjonarne:

Architektura krajobrazu
Bioinżynieria zwierząt
Biotechnologia
Budownictwo
Gospodarka przestrzenna
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Informatyka
Inżynieria ekologiczna
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym
Technologia drewna
Technologie energii odnawialnej
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika
Żywienie człowieka i ocena żywności

 

Kierunki niestacjonarne:

Architektura krajobrazu
Ogrodnictwo

 

UWAGA! Zarejestrować się i przystąpić do kwalifikacji może kandydat również przed uzyskaniem dyplomu studiów I stopnia  (przed obroną pracy dyplomowej/egzaminem dyplomowym). Numer dyplomu i datę obrony będzie można uzupełnić w formularzu rejestracyjnym (SOK) w momencie składania dokumentów w Biurze Spraw Studenckich.

 

Kalendarium rekrutacji

Często zadawane pytania