SGGW

Aktualności

02
stycznia
2017

"Inżynieria produkcji rolniczej i leśnej"

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej organizowanej z okazji 40-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.

Konferencja naukowa nt. „Inżynieria produkcji rolniczej i leśnej” odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.

Konferencja organizowana jest w ramach obchodów Jubileuszu 40-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie i ma służyć pracownikom nauki w celu omówienia problemów inżynierii produkcji. Będzie okazją do prezentacji wyników badań oraz dyskusji. W trakcie trwania Konferencji przewiduje się prezentacje referatów związanych z szeroko rozumianą inżynierią rolniczą i leśną.

Organizatorami konferencji są: Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej Oddział w Warszawie.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Konferencji. Przewidywane są sesje plenarne oraz sekcje tematyczne. Planowane formy uczestnictwa to referat lub poster.

 

Ważne informacje:

Koszt uczestnictwa: 500
Termin rejestracji: do 30 marca 2017 r.
Termin wniesienia opłaty: do 30 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji na stronie