SGGW

Aktualności

05
grudnia
2017

Podziękowanie pracownikom za długoletnią pracę

Władze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego uhonorowały pracowników za ich długoletnią pracę dla uczelni. Listy gratulacyjne wręczył rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, dziekani poszczególnych wydziałów oraz kanclerz uczelni.

"Jesteśmy tu dzisiaj żeby podziękować Państwu za wieloletnią pracę dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. To dzięki Państwa zaangażowaniu tworzymy społeczność akademicką od lat przyczyniającą się do osiągania wielu sukcesów naszej Uczelni. W imieniu własnym oraz władz SGGW dziękuję Państwu za wkład w rozwój Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego"- powiedział rektor Bielawski podczas spotkania z pracownikami.