SGGW

Aktualności

01
marca
2017

Podyplomowe studia "Żywienie człowieka i gastronomia"

Trwa nabór na podyplomowe studia "Żywienie człowieka i gastronomia" w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Charakterystyka:
Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów w zakresie żywienia człowieka i gastronomii w szkołach ponadpodstawowych. Program obejmuje następujące przedmioty:

  • podstawy żywienia człowieka z elementami socjologii żywienia,
  • towaroznawstwo i przechowalnictwo z elementami bezpieczeństwa,
  • dietetyka,
  • technologia gastronomiczna z elementami żywienia zbiorowego (w tym catering),
  • projektowanie i wyposażenie zakładów gastronomicznych,
  • obsługa konsumenta,
  • higiena i ochrona zdrowia z elementami mikrobiologii żywności,
  • marketing żywności i usług gastronomicznych,
  • metodyka nauczania przedmiotów zawodowych.

Zajęcia (375 godzin dydaktycznych) odbywają się w czasie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych i prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz praktyk. Słuchaczom udostępniane są materiały pomocnicze do realizowanych przedmiotów. W lipcu przewidziane są ćwiczenia laboratoryjne.

Kierownik studiów: dr hab. Maria Jeznach
Czas trwania studiów: 3 semestry;

Opłata: 1600 zł za semestr, 300 zł wpisowe
 

budynek 32; pok. 100
tel.: 022 593 71 36 (38)
fax.: 022 593 71 47

e-mail: maria_jeznach@sggw.pl
http://pszcigd.sggw.pl