Aktualności

Osiągnięcia

19
czerwca
2017

LZA PROMNI na Astana EXPO 2017

Tematem przewodnim Międzynarodowej Wystawy Astana EXPO 2017 jest „Energia przyszłości”

Wystawa rozpoczęła się 10 czerwca i zakończy 10 września 2017 roku.

Obecność Polski na Międzynarodowej Wystawie w Astanie znacznie wykracza poza standardową część ekspozycji narodowej. EXPO 2017 stanowi szeroki kontekst dla wielu różnych przedsięwzięć, które służą wzmocnieniu relacji gospodarczych między Polską a Kazachstanem, a także budowaniu wizerunku naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Część oficjalna, z udziałem delegacji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pod przewodnictwem Wicemarszałek Marii Koc, odbyła się w teatrze Astana Balet. Wzieli w niej udział Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Anna Maria Anders i Prezes Związku Polaków Kazachstanu — Witalij Świncicki. Przemówienia zakończył występ Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI. Wydarzenie organizowane jest przy współpracy Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościSenatem Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponad 100 państw i organizacji, które wezmą udział w Astana EXPO 2017, przedstawi własną interpretację tematu przewodniego. Zaprezentowane zostaną więc osiągnięcia z zakresu badań naukowych, zaawansowanych technologii, zarządzania, innowacyjnych modeli biznesowych oraz zmian postaw społecznych.

Dlaczego energia?

Organizatorzy Wystawy, formułując temat przewodni, wyszli z założenia, że współczesna cywilizacja nie może istnieć bez energii. Jest ona niezbędna dla wszystkich sfer ludzkiej aktywności, a dostęp do niej wpływa na dynamiczny rozwój społeczny. Energia jest jednym z podstawowych czynników rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego, a jej stabilna produkcja i prawidłowe wykorzystanie buduje zrównoważoną gospodarkę. Energia ma kluczowe znaczenie dla każdej  branży gospodarki, a odkrywanie nowych źródeł energii daje szanse na rozwój społeczeństw i krajów.