SGGW

Aktualności

15
listopada
2018

Ogród Ginących Roślin Świata z Arboretum SGGW został doceniony

Ogród Ginących Roślin Świata wraz z pawilonem ogrodowym mieszczący się w Arboretum SGGW w Rogowie został nominowany do Architektonicznej Nagrody Unii Europejskiej im. Milesa van der Rohe 2019.

Ogród Ginących Roślin Świata to nowy dział w Arboretum. Powstał w 2017 r. w bezpośrednim sąsiedztwie alpinarium.  Łączy on edukację i ochronę ex situ – ochronę gatunkową realizowaną poprzez przeniesienie zagrożonych i rzadkich gatunków poza miejsce ich naturalnego występowania  w celu zapewniania im przetrwania oraz odpowiedniego stanu ochrony.

Dział powstał w 2017 r. w bezpośrednim sąsiedztwie alpinarium. Obejmuje pawilon ogrodowy z ekspozycją fragmentów pni niemal dwustu gatunków drzew ściętych w Arboretum, pergolę zbudowaną z 24 gatunków drewna, oczka wodne z siedliskami roślin wodnych i bagiennych, wzniesione rabaty okolone murkami oporowymi z blachy Corten z kolekcjami roślin zielnych i krzewów, nieduży amfiteatr i małą architekturę ogrodową. Kolekcje roślinne stworzone w ramach inwestycji uzupełniane są roślinami pochodzącymi z uprawy własnej Arboretum w ramach działalności statutowej.

Celem Ogrodu Ginących Roślin Świata jest pokazanie złożoności zagrożeń, z jakimi zmagają się rośliny w różnych częściach świata, a także zagadnień ochrony bioróżnorodności na szczeblu lokalnym, krajowym i światowym. Służą temu również tablice edukacyjne umieszczone w różnych miejscach ogrodu i przedstawiające m.in. założenia konwencji CITES i zjawisko przemytu roślin, etykiety z nazwami roślin oraz ich statusem ochrony w różnych częściach świata. Całość dopełnia nieduży amfiteatr będący miejscem prowadzenia imprez edukacyjnych – Majówki w Arboretum, czy też koncertów.

Arboretum SGGW jest jednym z największych tego typu ogrodów w Polsce. Jest jednostką organizacyjną Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, w skład którego wchodzi również Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Nadleśnictwo Rogów oraz gospodarstwa szkółkarskie.