SGGW

Aktualności

27
października
2016

Ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej w SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego gościła wczoraj (26.10) ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej – Czech, Polski, Słowacji, Węgier oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii.

Podczas spotkania wymieniono opinie na temat śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych 2014-2020 w kontekście WPR i przyszłości tej polityki po 2020 roku. Odbyła się także wstępna dyskusja na temat propozycji uproszczeń WPR zawartych w rozporządzeniu  ,,Omnibus’’. Ministrowie dyskutowali również na temat tzw. pakietu higienicznego. W trakcie rozmów poruszono ponadto zagadnienia związane z obrotem nieruchomościami rolnymi oraz wymieniono poglądy na temat mechanizmów rynkowych w zakresie rynku cukru i zbóż.

Na zakończenie obrad, ministrowie podpisali wspólną deklarację na rzecz silniejszego włączenia potencjału badawczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej (UE-13) w realizację projektów w ramach Programu Horyzont 2020 w obszarze rolnictwa, w tym biogospodarki.

Przed rozpoczęciem obrad ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej odwiedzili Centrum Wodne SGGW, gdzie zapoznali się z jego działalnością naukową i dydaktyczną.

Dzień wcześniej Rektor SGGW prof. dr hab. Wisław Bielawski był gościem podczas uroczystej kolacji w Zamku Królewskim w Warszawie zorganizowanej dla delegacji z zagranicy. Podczas tej uroczystości rektor Bielawski zaprosił ministrów do odwiedzenia naszej uczelni. Profesor Wiesław Bielawski w swoim przemówieniu mówił o 200-letnich korzeniach SGGW oraz podkreślił nowoczesny charakter dzisiejszej uczelni.