SGGW

Aktualności

03
maja
2017

Konkursy NCBiR

Biuro Nauki i Projektów SGGW uprzejmie informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pod koniec kwietnia br. poniższe konkursy:
  1. Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.  Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112017/

  1. Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122017ranb/

  1. Konkurs w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030400-ip08-00-pkd17/

Zapraszamy do wzięcia udziału!