Aktualności

Konferencje / Wykłady

13
lutego
2018

Mikrobiologiczne zatrucia pokarmowe - znane i mało znane

Wszechnica Żywieniowa Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW zaprasza na prelekcję pt. Mikrobiologiczne zatrucia pokarmowe - znane i mało znane.
Prelekcję wygłosi

dr Małgorzata Jałosińska

 (Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności, SGGW)

 

21 lutego 2018 r. (środa), o godz. 17.15,

w SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 159C,

na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (zielony budynek, nr 32), w Auli II.

Wstęp wolny!!

Dojazd autobusami: 148, 166, 185, 193, 401, 503.

 

Kontakt:

telefon: 22-59-37-004

e-mail: hanna_wysocka@sggw.pl

strona internetowa: wszechnica-zywieniowa.sggw.pl

 

Mikrobiologiczne zatrucia pokarmowe

- znane i mało znane

Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w dn. 21 lutego 2018 r.

dr Małgorzata Jałosińska

Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW

 

Jak wynika z doniesień naukowych (opracowanych na podstawie danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny) w Polsce, w latach 2005-2015 zmniejszyła się liczba zarejestrowanych bakteryjnych zatruć pokarmowych (z 20076 w roku 2005 do 9858 w roku 2015). W dalszym ciągu liczba ta pozostaje jednak na wysokim poziomie, tym bardziej, że przytoczone dane  nie oddają stanu faktycznego, ponieważ osoby z objawami łagodnymi najczęściej nie zgłaszają się do lekarza. Grupami populacyjnymi, u których zatrucia występują najczęściej i dla których mogą być najgroźniejsze są dzieci do lat 4 i osoby powyżej 65 roku życia. Wynika to z ich większej podatności na zakażenia, co związane jest z mniej sprawnie działającym układem odpornościowym.

Najwięcej zatruć nadal wywołują pałeczki z rodzaju Salmonella, a na drugim miejscu są zatrucia o niezidentyfikowanej etiologii. Podejrzewa się, że wiele z nich może być spowodowane przez Campylobacter jejuni - bakterię mniej znaną i często myloną z Salmonellą, a coraz bardziej rozpowszechnioną. Zdecydowanie rzadziej spotyka się zatrucia wywołane przez bardzo groźne toksyny - jad kiełbasiany wydzielany przez Clostridium botulinum oraz enterotoksynę produkowaną przez Staphylococcus aureus czyli gronkowca złocistego.

Do zatruć pokarmowych dochodzi z powodu różnych zaniedbań, również po stronie konsumentów, którzy  nie zawsze i w nienależytym stopniu przestrzegają zasad tzw. dobrej praktyki higienicznej podczas przechowywania żywności i przyrządzania potraw. A jest to przecież obszar profilaktyki, na którym konsumenci mogą zdziałać najwięcej. Wydaje się jednak, że poziom wiedzy higienicznej naszego społeczeństwa w tym zakresie nadal nie jest zadawalający, a popełnianych błędów wiele. Czy jesteście Państwo ich świadomi? Przykładowo, czy pomiędzy czynnościami kuchennymi myjecie dokładnie ręce mydłem, czy tylko opłukujecie je wodą? Pytanie to jest tym bardziej uzasadnione, że wiele zatruć  pokarmowych jak również coraz więcej przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A to tzw. choroby brudnych rąk.

Z powyższych względów, podczas wykładu nasz ekspert - mikrobiolog - omówi następujące zagadnienia:

1. Podstawowe definicje związane z mikrobiologicznymi zatruciami pokarmowymi

2. Typy zakażeń patogenami

3. Skala problemu w Polsce i Europie

4. Charakterystyka  wybranych zatruć pokarmowych

5. Zasady dobrej praktyki higienicznej podczas przechowywania żywności i przyrządzania

   potraw w warunkach domowych.

 

Wydarzenie na facebooku