Aktualności

Konferencje / Wykłady

06
grudnia
2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoria i praktyka produkcji w gospodarce żywnościowej”

Dnia 1 grudnia 2016 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja naukowa nt. „Teoria i praktyka produkcji w gospodarce żywnościowej”, ósma z cyklu „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich”. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Ekonomii i Polityki Gospodarczej.

Celem konferencji była wymiana poglądów dotyczących ekonomicznej teorii produkcji dóbr rolno-spożywczych oraz identyfikacja współczesnych procesów zachodzących w sektorze rolno-żywnościowym na obszarach wiejskich. Prezentowane w czasie konferencji zagadnienia obejmowały m.in. czynniki produkcji w gospodarce żywnościowej, problematykę konkurencji i konkurencyjności w sektorze rolno-spożywczym, problem jakości i bezpieczeństwa żywności, aktualne tendencje w konsumpcji dóbr żywnościowych, istotę publicznego wsparcia produkcji w sektorze rolno-żywnościowym, rodzaje ryzyka występującego w gospodarce żywnościowej oraz problem finansowania i opłacalności produkcji w gospodarce żywnościowej.

Otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, prof. Jarosław Gołębiewski.

W konferencji wzięli udział naukowcy, reprezentujący 12 krajowych ośrodków naukowych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Świętokrzyska, Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach PIB, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) oraz 5 zagranicznych ośrodków naukowych. Grono zagranicznych badaczy reprezentowali, m.in. prof. Csaba Forgacs z Budapest Corvinus University, prof. Bazhana Turebekova z L.N.Gumilyov Eurasian National University Kazakhstan oraz prof. Stanislava Kontsevaya z Russian Timiryazev State Agrarian University.

Uczestników konferencji zaszczycił swoją obecnością Doktor honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prof. Andrzej Czyżewski.

Obrady konferencyjne odbywały się 2 dwóch sesjach plenarnych oraz aż sześciu sesjach tematycznych, w tym dwóch anglojęzycznych. W czasie konferencji wygłoszonych zostało 46 referatów. Treści wystąpień wzbudziły duże zainteresowanie uczestników konferencji, czego efektem były bardzo aktywne dyskusje w czasie obrad w poszczególnych sesjach.