Aktualności

Konferencje / Wykłady

06
grudnia
2016

Międzynarodowa Konferencja dla Młodych Naukowców

Dnia 2 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej gmachu Biblioteki Głównej im. Władysława Grabskiego SGGW w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja dla Młodych Naukowców zorganizowana we współpracy polsko-azerbejdżańskiej „The existing conditions and prospects for agricultural and industrial development” (pol. Istniejące uwarunkowania i perspektywy dla rozwoju rolnictwa i przemysłu). Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Katedrę Ekonomii i Polityki Gospodarczej na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań przez młodych naukowców. Prezentowane w czasie konferencji zagadnienia obejmowały m.in. warunki i perspektywy rozwoju gospodarki i rolnictwa, uwarunkowania rozwoju regionalnego i polityki regionalnej oraz istotę i założenia porozumień o wolnym handlu. 13 prezentacje przedstawionych przez 16 młodych naukowców z 9 krajów stanowiło forum do ożywionej dyskusji.

Otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej SGGW, prof. Michał Zasada. Władze dziekańskie Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW reprezentowali Prodziekan ds. Nauki – prof. Jakub Kraciuk, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju – dr hab. Ludwik Wicki oraz Prodziekan ds. Współpracy z Jednostkami krajowymi i Zagranicznymi – dr Nina Drejerska. Gospodarzy konferencji reprezentowały Kierownik Katedry Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, prof. Maria Parlińska oraz Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej, prof. Alina Daniłowska.

Uczestników konferencji zaszczyciło swoją osobą wielu gości honorowych, m.in. Pierwszy Sekretarz Ambasady Tureckiej w Polsce – Ömer Yazgan, Trzeci Sekretarz Ambasady Azerbejdżanu w Polsce – Fidan Mahmudowa oraz Vice Prezes Organizacji World Azerbaijanis Assembly – Raqif Huseynov.

W konferencji wzięli udział młodzi naukowcy i studenci z kilkunastu państw świata, m.in. Azerbejdżanu, Turcji, Albanii, Ghany, Filipin, Kazachstanu, Indii, Ukrainy, Węgier, Rosji, Włoch, Chin i Polski.

Pomiędzy pierwszą a drugą sesją plenarną konferencji miał miejsce uroczysty recital fortepianowy znakomitej tureckiej pianistki, Gizem Kardal, który uświetnił to międzynarodowe wydarzenie naukowe.

(dr Katarzyna Czech, dr Michał Wielechowski)