Aktualności

Konferencje / Wykłady

19
czerwca
2017

International SWAT Conference 2017

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW we współpracy z Texas A&M University (TAMU) pragnie zaprosić na międzynarodową cykliczną konferencję: International SWAT Conference 2017.

Konferencja odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2017 roku w Laboratorium - Centrum Wodnym SGGW w Warszawie.

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty z oprogramowania SWAT i APEX prowadzone przez twórców tych modeli, adresowane do początkujących i zaawansowanych użytkowników. SWAT jest modelem hydrologicznym bardzo skutecznie wykorzystywanym w modelowaniu odpływu ze zlewni, symulacji hydrogramu wezbrań, transportu zanieczyszczeń, rumowiska i zawiesiny, praktyk rolniczych i ich wpływu na środowisko oraz zmian klimatu. Jest wykorzystywany i powszechnie uznawany w środowisku naukowców i praktyków na całym świecie jako program darmowy i otwarty, wymagający do określenia parametrów przestrzennych programów GIS (ArcGIS lub Quantum GIS). Informacje o Konferencji dostępne są na stronie http://swat.tamu.edu/conferences/2017/