Aktualności

Konferencje / Wykłady

10
lutego
2017

Dylematy etyczne w edukacji weterynaryjnej

Oddział Warszawski Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Weterynarii (IVSA) przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Zakład Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, SGGW mają zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową

„Dylematy etyczne w edukacji weterynaryjnej”, która odbędzie się na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 4 marca 2017 roku (auli 1, w budynku 24).

Celem konferencji jest analiza problemów etycznych oraz zasadniczych konfliktów moralnych obecnych w pracy lekarza weterynarii. Interesować nas będą przede wszystkim dylematy etyczne w kontekście relacji człowiek-zwierzę. Chcielibyśmy zastanowić się nad etycznym wymiarem kształcenia studentów weterynarii i przyszłymi konsekwencjami kształtowanej w trakcie studiów postawy wobec zwierząt. Interesują nas odpowiedzi na następujące pytania: Jakie determinanty kształtują obecnie postawy studentów weterynarii (i nauk pokrewnych) wobec zwierząt? Które z nich stanowią przeszkodę w realizacji dobra przyszłych pacjentów i powinny ulec zmianie? W jakim stopniu gatunkizm ma wpływ na kształtowanie etyki studenta/lekarza weterynarii? Co należy czynić, by z biegiem lat wrażliwość moralna studentów weterynarii wzrastała, nie zaś malała? Jakie praktyczne umiejętności mogą przyczynić się do realizacji etycznych postulatów dbania o dobro zwierząt, przynoszenia im ulgi w cierpieniu oraz maksymalizacji zaspokojenia ich potrzeb? Jakie kompetencje w rozumieniu zachowań zwierząt mogą przyczynić się do lepszego zdrowia i samopoczucia naszych przyszłych pacjentów?

Plakat

Program konferencji

Formularz Rejestracji

8.30-9.00 Rejestracja uczestników

9.00-9.15 Otwarcie konferencji: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW dr hab. M. Bańbura

9.15-10.00 Prof. dr hab. A. Elżanowski – Wartość życia podmiotowego

10.00-10.30 Prof. dr hab. W. Pisula - Czym jest a czym nie jest psychologia zwierząt?

10.30-10.45 Dyskusja

10.45-11.00 Przerwa kawowa

 

11:00-11.30 Prof. dr hab. J. Górnicka-Kalinowska – Cierpienie i krzywda zwierząt a moralne obowiązki człowieka

11.30-12:00 Dr hab. H. Mamzer – Decyzja czy wyrok. O odpowiedzialności za życie

12.00-12.15 Dyskusja

 

12.15-13.00 Prof. dr hab. A. Elżanowski – Potrzeba etyki w kształceniu lekarzy, zootechników i biologów

13.00 -13.30 Lek. wet. R. Kraczkowski – Znieczulenie bez zniesienia bólu – czy tak można?

13.30-14.00 Lek. wet. R. Kraczkowski – Godna śmierć – aspekty eutanazji

14.00-14.15 Dyskusja

14.15-15.00 Przerwa obiadowa

 

15.00-15.30 Dr hab. T. Kaleta – Behawior zwierząt i dobrostan – wyzwania w edukacji weterynaryjnej

15.30-16.00 Dr A. Schollenberger – Zasada 3 R

16.00-16.15 Dyskusja

16.15-16.30 Przerwa kawowa

 

16.30-17.00 Dr P. Pasieka – Dylematy etyczne w kształceniu i praktyce weterynaryjnej

17.00- 17.30 dipCABT (COAPE) P. Wojtków – Konsekwencje stosowania awersji w szkoleniu zwierząt

17.30-17.45 – Dyskusja i zamknięcie konferencji