SGGW

Aktualności

28
lutego
2019

Jubileusz 90. urodzin prof. dr. hab. Leszka Żukowskiego

26 lutego w Auli Kryształowej SGGW odbył się uroczysty jubileusz z okazji 90. urodzin prof. dr. hab. Leszka Żukowskiego – emerytowanego pracownika, kierownika katedry, dziekana Wydziału Technologii Drewna SGGW, uczestnika powstania warszawskiego, więźnia hitlerowskich obozów, prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK oraz członka Komitetu Narodowego Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przy Prezydencie RP.

W uroczystości udział wzięli m.in. prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW; prof. dr hab. prof. dr hab. Kazimierz Banasik, prorektor ds. rozwoju; prof. dr hab. Marian Binek, prorektor ds. nauki; prof. dr hab. Kazimierz Tomala, prorektor ds. dydaktyki; prof. dr hab. Michał Zasada, prorektor ds. współpracy międzynarodowej, dr. inż. Władysław W. Skarżyński, kanclerz SGGW; prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, dziekan WTD SGGW; ks. bp gen. bryg. dr Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego oraz delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji, Kombatantów i Harcerzy; Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; Sławomir Potapowicz, vice przewodniczący Rady m. st. Warszawy; Zofia Karasiewicz, przedstawicielka prezydenta Warszawy; Rafał Miastowski, burmistrz dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy; gen. bryg. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa; gen. dywizji Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej; Stanisław Zalewski, prezes Zarządu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych; przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej; byli rektorzy SGGW; dziekani wydziałów SGGW; przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych oraz wydziałów technologii drewna innych uczelni; pracownicy naukowi i administracyjni SGGW; studenci oraz przedstawiciele branży meblarskiej i płyt drewnopochodnych. Obecni byli także członkowie rodziny, współpracownicy i przyjaciele prof. dr. hab. L. Żukowskiego.

„Spotkaliśmy się dziś, by uhonorować wybitną postać, profesora naszej Uczelni – Pana Leszka Żukowskiego i uczcić podniosły jubileusz 90. urodzin Profesora” – mówił prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW. – „Cieszymy się, że nasza Uczelnia stała się miejscem, z którym Pan Profesor związał się na tak wiele lat. I dziś w gronie przyjaciół, współpracowników i wychowanków chcemy świętować jubileusz i podziękować Panu Profesorowi za lata pracy na rzecz Wydziału Technologii Drewna oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego”. Rektor SGGW poprosił Jubilata, by swoim doświadczeniem i cennymi radami nadal wspierał uczelnię oraz „by młode pokolenia, tak jak głosi Hymn SGGW, mogły >czerpać wzory z przeszłości, uczyć się życia i kroczyć śladami swych Mistrzów.< czyli także Pańskimi, Panie Profesorze”.

Przemówienie prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego, rektora SGGW

Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, dziekan Wydziału Technologii Drewna SGGW, zaprezentował film o prof. L. Żukowskim pt. „Mistrzowie SGGW - Leszek Żukowski”.

Prof. dr hab. Tomasz Borecki, były rektor SGGW w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na życiorys L. Żukowskiego. Opisując go, przywołał słowa angielskiego pisarza, R. Kiplinga „Bądź zawsze nieugięty. Nie dawaj poznać po sobie żeś przegrał. Jak przegrałeś, nawet mrugnięciem oka nie okaż tego, że coś stało się złego. Jeżeli to potrafisz, to będzie to dla ojca wielka duma. A co najważniejsze, będziesz wielkim człowiekiem”. T. Borecki podkreślił, że właśnie tak postępował Jubilat.

„Panie Profesorze, słowo, które najpełniej opisuje Pańskie życie i Pańskie dokonania, to wierność” – powiedział ks. bp gen. bryg. dr Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego oraz delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji, Kombatantów i Harcerzy. – „Jako młody chłopiec złożył Pan przysięgę na wojskowy sztandar i pozostał wierny wartościom, jakimi są Bóg, Honor i Ojczyzna. Zawsze z honorem, zawsze wierny Bogu i zawsze służący Ojczyźnie. W czasie wojny z karabinem w ręku, a po wojnie jako naukowiec”.

Głos zabrał także prof. Leszek Żukowski, który podziękował rektorowi SGGW oraz dziekanowi WTD SGGW za zorganizowanie uroczystości i wszystkim gościom za obecność. „Jeżeli okazją do podsumowania działalności jest osiągnięcie zaszczytnego wieku, to natychmiast nasuwa się pytanie >Jaką rolę w życiu jubilata odegrało SGGW?< Muszę nieskromnie stwierdzić, że znacznie większą niż wynika to z sumy lat spędzonych w jej murach. Studiowałem tutaj pięć lat w okresie 1947-1952, a pracowałem 17 lat w okresie 1979-1995. Największy wpływ na ukształtowanie mojego charakteru miał okres studiów i atmosfera uczelni, jaką wtedy odczuwałem.” – dodał.

Podczas uroczystości prof. Leszek Żukowski otrzymał m.in. Medal „W Służbie Bogu i Ojczyźnie” oraz replikę ryngrafu z czasów Konfederacji Barskiej z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej na tle Orła Białego.

Uroczystość uświetniły występy Ludowego Zespołu Artystycznego „Promni” oraz Chóru Kameralnego SGGW. 90. urodziny nie mogły odbyć się bez tortu i odśpiewanego przez wszystkich zebranych „Sto lat”. Był też czas na złożenie życzeń osobiście.

Życiorys prof. dr. hab. Leszka Żukowskiego