SGGW

Aktualności

05
września
2018

Inżynierowie w SGGW

Od 4 do 7września br. w Centrum Wodnym SGGW w Warszawie odbywa się XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników. W uroczystości otwarcia konferencji wziął udział rektor SGGW, prof. dr hab. Wiesław Bielawski.

Wydarzenie zorganizował Polski Komitet Geotechniki - stowarzyszenie inżynierów geotechników o najwyższych kwalifikacjach zawodowych pracujących w placówkach naukowo-badawczych oraz projektowo wykonawczych. Wielu członków PKG na co dzień pracuje w SGGW w Warszawie.

W swoim wystąpieniu rektor podkreślił rolę naukowców i praktyków zrzeszonych w PKG w realizowaniu kluczowych dla kraju i Warszawy inwestycji, wymieniając rozwój i przebudowę linii komunikacyjnych na EURO 2012 oraz analizy dotyczące przygotowywania wykopów i tuneli pod budowę warszawskiego metra.

Tematyka konferencji została podzielona na cztery sesje tematyczne: badania i dobór parametrów, modelowanie i obliczenia projektowe, zagrożenia i zabezpieczanie budowli inżynierskich, infrastruktura transportowa. W trakcie wydarzenia uczestnicy z całego kraju przedstawili najnowsze wyniki badań i wyznaczyli nowe kierunki rozwoju geotechniki w Polsce.