SGGW

Aktualności

10
maja
2016

Hans Peter Liebig doktorem honoris causa SGGW

19 maja br, podczas Dni SGGW organizowanych w tym roku w 200-lecie kształcenia rolniczego w Polsce, odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Hansowi Peterowi Liebigowi, wybitnemu specjaliście w zakresie warzywnictwa i organizatorowi międzynarodowej współpracy dydaktycznej i naukowo-badawczej w zakresie nauk przyrodniczych.

Od 1991 roku prof. Hans–Peter Liebig związany jest z Uniwersytetem Hohenheim w Stuttgarcie. W dziedzinie badań pełnił funkcję koordynatora wielu programów badawczych. Uczestniczył między innymi w dużym programie badawczym, dotyczącym rozwoju systemów  kontroli i optymalizacji nawożenia i nawadniania upraw warzywniczych. W latach 1998-2002 doktor Liebig był koordynatorem niemiecko-chińskiego projektu dotyczącego zrównoważonego rozwoju rolnictwa na Nizinie Północnochińskiej. Jest autorem wielu publikacji w zakresie szeroko pojętej problematyki ogrodnictwa i rolnictwa, opublikowanych w renomowanych czasopismach.

Hans-Peter Liebig wniósł wkład w rozwój europejskiego szkolnictwa wyższego. Był jednym z wykonawców kilku projektów realizowanych w regionie Europy Południowo-Wschodniej, a finansowanych przez Niemiecką Służbę Wymiany Akademickiej i Unię Europejską. Przewodniczył wielu konferencjom rektorów dotyczącym wdrażania systemu bolońskiego w Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech, w Chorwacji i Serbii. Był on także jednym z inicjatorów powołania sieci elitarnych uniwersytetów przyrodniczych – Euroligi (2001). Weszły do niej znane w Europie uczelnie takie jak: Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet w Hohenheim, Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych w Uppsali, Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Stosowanych Nauk Przyrodniczych - BOKU w Wiedniu, Uniwersytet w Wageningen w Holandii. Głównym celem Euroligi jest ścisła współpraca w zakresie wysokiej jakości nauczania w naukach rolniczych, leśnych, przyrodniczych, weterynaryjnych, naukach o żywieniu i żywności oraz o środowisku naturalnym.

Dzięki inicjatywie między innymi Hansa–Petera Liebiga w 2005 roku do grona członków Euroligi dołączyły Czeski Uniwersytet Nauk Przyrodniczych w Pradze oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.