SGGW

Aktualności

28
listopada
2018

Gala Agrobiznesu oraz Konfrontacje "Drogi do AgroSukcesu"

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyło się spotkanie najlepszych rolników oraz przedsiębiorców działających w branży rolniczej, którzy za swą działalność otrzymali prestiżowe nagrody i wyróżnienia. Tytuł Zasłużonego Promotora Agrobiznesu 2018 otrzymał rektor uczelni profesor Wiesław Bielawski.

Galę Agrobiznesu poprzedziły spotkania praktyków z obszaru rolnictwa i agrobiznesu  ze studentami i kadrą naukową ośmiu wydziałów uczelni, czyli VIII Konfrontacje "Drogi do AgroSukcesu”. Organizatorem spotkań było Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, redakcja AGRO oraz SGGW. Oprócz pracowników naukowych poszczególnych wydziałów władze uczelni reprezentował prof. dr hab. Kazimierz Tomala, prorektor ds. dydaktyki

W VIII Konfrontacjach „Drogi do AgroSukcesu” na pszczególnych wydziałach udział wzięli eksperci:

Wydział Inżynierii Produkcji:
Wojciech Bury
, właściciel firmy BURY – Maszyny Rolnicze w Woźniakowie – laureat konkursu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2016;
Łukasz Otremba, właściciel firmy Swimer w Toruniu, specjalizującej się  w produkcji polietylenowych zbiorników do magazynowania paliw, nawozów, wody i środków chemicznych – laureat konkursu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2018.

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska:
Roman Długi, właściciel firmy Asket w Poznaniu, specjalizującej się w energetyce odnawialnej w środowisku wiejskim – laureat konkursu Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2018.

Wydział Nauk o Zwierzętach:
Bogdan Godlewski, specjalista ds. hodowli w Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy.

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji:
Balbina i Jerzy Kończalscy, właściciele FP-U-H Kończalscy (hotel, restauracja, dom weselny) i gospodarstwa rolnego, w tym sadu, w Starorypinie (woj. kujawsko-pomorskie) – laureaci konkursu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2018.

Wydział Nauk o Żywności:
Grażyna Wiatr, właścicielka Tłoczni Soków z Owoców i Warzyw Wiatrowy Sad w Kałęczewie (woj. łódzkie) – Wicemistrz Krajowy AgroLigi 2017.

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu:
Marian Szeliga, właściciel gospodarstwa sadowniczego w Żurawicy (woj. podkarpackie) – dwukrotny Wicemistrz AgroLigi, laureat konkursu Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2018.

Wydział Rolnictwa i Biologii:
Jan Dobies i Marek Odzioba, współwłaściciele firmy ABC w Mostach (woj. zachodniopomorskie) specjalizującej się w uprawie choinek – laureaci ogólnopolskiego konkursu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2016;
Beata i Piotr Kondraccy, rolnicy z Górnego  (woj. lubelskie), specjalizujący się w produkcji trzody chlewnej – Mistrzowie Krajowi AgroLigi 2017

Wydział Nauk Ekonomicznych:
Andrzej, Przemysław i Maciej Wojciechowscy, właściciele trzech gospodarstw rolnych w Marianowie Brodowskim, Murzynówku i Młodzikowie, specjalizujący się w produkcji roślinnej i hodowli koni rasy fiordzkiej (woj. wielkopolskie) – laureaci konkursu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2018;
Józef Zajkowski, wójt gminy w Sokołach (woj. podlaskie).

Podczas Gali Agrobiznesu, która jak co roku odbyła się w Auli Kryształowej SGGW, podsumowano przebieg Konfrontacji „Drogi do AgroSukcesu” uhonorowano laureatów 28. edycji Konkursu Agroprzedsiębiorca RP prowadzonego przez redakcję Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO, wręczono honorowe odznaki  „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Świadectwa Wierzytelności Czynienia Dobra Ogólnego nadawane od 10 lat przez redakcję AGRO i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub.

Agroprzedsiębiorcy RP oraz Zasłużeni Promotorzy Agrobiznesu 2018 od lat honorowani są  certyfikatami oraz szablami. W kategorii Zasłużony Promotor Agrobiznesu za rok 2018 wyrożniony został rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Wiesław Bielawski

Profesor Wiesław Bielawski, otwierając Galę Agrobiznesu, mówił między innymi: "Nasze cykliczne spotkania są idealną okazją do rozmów i dyskusji, między naukowcami i praktykami rolnictwa. To bowiem Państwo jako reprezentanci instytucji i organizacji branżowych oraz doradztwa rolniczego, posiadacie wiedzę i ogromne doświadczenie zawodowe, którymi dzielicie się z innymi. Temu właśnie służy cykl Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu”. Inicjatywy, dzięki której mamy możliwość zapoznania się z bieżącymi dokonaniami oraz nowoczesnymi rozwiązaniami, które przyczyniły się do Państwa sukcesu gospodarczego. W ramach cyklu na wybranych wydziałach uczelni odbywają się spotkania studentów i pracowników naukowych, z mistrzami agroligi, laureatami nagród z lat ubiegłych, rolnikami i przedsiębiorcami, którzy osiągnęli ponadprzeciętny sukces w swojej dziedzinie. W trakcie spotkań dzielicie się Państwo swoimi doświadczeniami i wiedzą. Opisujecie trudności i wyzwania, z jakimi musicie się mierzyć. Dzięki tym spotkaniom studenci poznają cienie i blaski prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie paneli dyskusyjnych mają okazję zadawać pytania i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Zyskują lepszą wiedzę, która pozwala im podjąć bardziej trafne decyzje dotyczące przyszłości. 

Coraz większy wpływ na dalszy rozwój polskiej gospodarki oraz rolnictwa mają wyniki badań naukowych z różnych dziedzin i dyscyplin. Uczelnia nasza aktywnie bierze udział w licznych sieciach współpracy łączących naukę z biznesem, z korzyścią dla obu stron. W minionym roku nasi naukowcy przyczynili się m.in. do opracowania technologii recyklingu i produkcji taniego nawozu; wdrożenia metody zagęszczania drewna, która pomaga otrzymać produkty o wyższej wytrzymałości i odporności  na uszkodzenia mechaniczne; stworzenia preparatu do zwalczania zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji zwierzęcej. Tylko w ostatnim roku nasi naukowcy podpisali łącznie sześć umów licencyjnych (licencyjne i sprzedaży praw), w tym umowy sprzedaży nowej odmiany pomidora polowego Ursyn. Mówiąc o osiągnięciach badaczy naszej uczelni, nie sposób nie wspomnieć o odmianie owoców minikiwi, wyhodowanej w SGGW. Owoc ma walory dietetyczne, prozdrowotne, dobrze znosi polskie warunki glebowo-klimatyczne. Minikiwi zyskuje na popularności. Jest już dostępne w sklepach ze zdrową żywnością i supermarketach."

W swoim wystąpieniu rektor Wiesław Bielawski poinformował również o planach rozwojowych uczelni na najbliższe lata: "W najbliższym czasie w SGGW rozpocznie swoją działalność Centrum Medycyny Regeneracyjnej. Nowo powstający obiekt zintegruje istniejące laboratoria: Weterynaryjnego Centrum Badawczego (WCB), oraz Centrum Badań Biomedycznych (CBB), umożliwiając realizację ultranowoczesnych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych badań z pogranicza nanotechnologii, inżynierii tkankowej oraz transplantologii. Na utworzenie Centrum Medycyny Regeneracyjnej przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej uczelnia otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 66 mln zł ze środków RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego powstaje również Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych, którego zadaniem będzie rozwiązywanie problemów żywieniowo-zdrowotnych polskiego społeczeństwa poprzez zmniejszenie skali występowania chorób dietozależnych. Przyniesie to konkretne efekty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Dzięki wynikom tych badań wczesna dietoprofilaktyka przyczyni się do zmniejszenia ryzyka występowania chorób cywilizacyjnych, które są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów, szacowaną w skali świata na 38 mln zgonów rocznie."

W uroczystości uczestniczyło wielu pracowników naukowych uczelni na czele z władzami SGGW oraz poszczególnych wydziałów.