Aktualności

Dla studentów

01
grudnia
2017

XLIV Przegląd Dorobku Kół Naukowych

XLIV Przegląd Dorobku Kół Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 2017 roku organizowany jest przez Międzywydziałowe Koło Naukowe Nanobiotechnologii działające na Wydziale Nauk o Zwierzętach.

Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW to najważniejsze wydarzenie w działalności kół naukowych w SGGW. Jednodniowa konferencja daje studentom szansę zaprezentowania swych zainteresowań naukowych i osiągnięć koła na forum całej uczelni w formie referatów lub posterów. Jest to doskonała okazja, aby wymienić poglądy, podzielić się doświadczeniami z przedstawicielami innych kół, a także nawiązać współpracę. Konferencja ma charaktery interdyscyplinarny i odbywa się w równoległych sesjach, grupujących referaty o zbliżonej tematyce. Każdego roku konferencja ta organizowana jest przez inne koło naukowe, a opiekę merytoryczną sprawuje Prorektor ds. Dydaktyki oraz Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych. 

Tegoroczny Przegląd odbędzie się 8 grudnia w budynku nr 23 (Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW).

Program dostępny jest na stronie MKNN SGGW