Aktualności

Dla studentów

13
czerwca
2017

Sztuka, nauka i pszczoły

W dniach dniu 19-20 czerwca na terenie kampusu SGGW odbędzie się seminarium naukowo-artystyczne „Bee... in garden” organizowane w ramach Dni Blaszaka przez Katedrę Sztuki Krajobrazu, Samodzielną Pracownią Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych. Wezmą w nim udział naukowcy i artyści zajmujący się tematyką pszczół.

Seminarium będzie towarzyszyła wystawa rzeźby ceramicznej prof. Stanisława Bracha z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pt.: „Ogród miodem płynący”.

Część wykładowa poświęcona będzie zagadnieniom związanym m.in. z bioróżnorodnością miejskich ogrodów, roli pszczół w życiu człowieka oraz Land Artem. Wezmą w niej udział: Axel Schwerk (SGGW), Barbara Zajdel (SGGW), Izabela Myszka-Stąpór (SGGW), Krzysztof Herman (SGGW), Jarosław Koziara (UMCS Lublin), Marcin Sudziński (Fundacja Złota Gałąź, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie), a także studenci architektury krajobrazu oraz uczestnicy wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus. Przygotowali oni ogrody pokazowe opowiadające o pszczołach – ich życiu, roli w przyrodzie i przyczynach ginięcia. Ogrody, a także ule i domki dla pszczół będzie można oglądać do końca sezonu, czyli do jesieni 2017 r.

20 czerwca odbędzie się wernisaż prac studentów Katedry Sztuki Krajobrazu WOBiAK SGGW oraz warsztaty dla architektów krajobrazu, które poprowadzi Magda Anna Myszka. Zaprezentuje na nich metody pracy stosowane obecnie w USA. Wykład o studiowaniu natury wygłosi prof. Jan Stanisław Wojciechowski z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Jak mówi kurator seminarium dr Izabela Myszka Stąpór „Spotkanie to jest skierowane do wszystkich, którym bliska jest tematyka sztuki ogrodowej. Ogród jest miejscem, gdzie człowiek dotyka natury, a pszczoła jest tutaj jej symbolem – od jej istnienia zależy przecież także trwanie naszego gatunku. Piękno ogrodu, uwikłane w naturę roślin potęgują dzieła sztuki – ogród staje się galerią. Pszczoły są motywem przewodnim, tematem, którym chcemy zwrócić uwagę na konieczność poszanowania środowiska, przyrody, krajobrazu”.

Seminarium naukowo-artystyczne „Bee… in garden” poświęcone jest pamięci zmarłego w kwietniu br. prof. dr. hab. Zygmunta Jasińskiego, wybitnego specjalisty w zakresie pszczelarstwa.

Seminarium odbędzie się na terenie osiedla domów pracowniczych przy ul. Nowoursynowskiej 166. 

PROGRAM SEMINARIUM