Aktualności

Dla studentów

09
grudnia
2013

Przegląd najlepszych prac magisterskich wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu

13 grudnia 2013, godzina 13.13 w Muzeum SGGW ul. Nowoursynowska 161, Gmach Bibliteki Głównej SGGW (wejście C, I piętro) odbędzie się wernisaż wystawy najlepszych prac magisterskich wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu w roku akademickim 2012/2013.

ZAPRASZAJĄ: DZIEKAN WYDZIAŁU OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PROF. DR HAB. KATARZYNA NIEMIROWICZ-SZCZYTT, PRODZIEKAN WYDZIAŁU OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU DS. KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU DR HAB. PIOTR LATOCHA, KURATOR WYSTAWY DR INŻ. AGNIESZKA GAWŁOWSKA ORAZ MUZEUM SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE.