Aktualności

Dla studentów

29
października
2018

Nabory do Koła Naukowego Społecznych Aktywności Studenckich

Jeśli chcesz realizować własne pasje, a jednocześnie działać na rzecz rozwoju własnej uczelni i otoczenia społecznego zapraszamy do włączenia się w pracę Koła Naukowego Społecznych Aktywności Studenckich.
W SGGW kształcimy się w obszarze różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, co stanowi niewątpliwy atut naszej uczelni. Jesteśmy przekonani, że wykorzystując nasze zróżnicowane umiejętności i wiedzę zdobytą podczas studiów, możemy wspólnie podejmować kreatywne działania, służące zarówno naszemu rozwojowi indywidualnemu, jak i rozwojowi społecznemu.

Członkiem Koła może zostać każdy student SGGW zainteresowany:

  1. organizowaniem inicjatyw społecznych na rzecz własnych wydziału, uczelni, środowiska lokalnego czy konkretnych środowisk i grup społecznych, 
  2. prowadzeniem spotkań dyskusyjnych poświęconych współczesnym problemom społecznym, 
  3. organizowaniem spotkań z naukowcami, aktywistami społecznymi, reprezentantami świata kultury, 
  4. nawiązywaniem współpracy ze studentami uczelni w Polsce i w innych krajach,
  5. przygotowywaniem i realizacją projektów badawczych podejmujących zagadnienia dotyczące różnych przejawów rzeczywistości społecznej, 
  6. udziałem w seminariach i konferencjach naukowych o tematyce społecznej, 
  7. organizowaniem konferencji naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym, 
  8. innymi aktywnościami, które służyć mogą rozwojowi własnemu i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi kołami naukowymi działającymi w SGGW i innych uczelniach.

Zapraszamy na spotkania Koła Naukowego Społecznych Aktywności Studenckich w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz.18.00.

Najbliższe spotkanie: 30 października, godz.18.00, bud.4, sala 5.

Kontakt mailowy: knsas@sggw.pl