Aktualności

Dla studentów

19
maja
2016

Hans Peter Liebig uhonorowany doktoratem honoris causa SGGW

Najważniejszym wydarzeniem pierwszego z trzech Dni SGGW organizowanych w roku w którym Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obchodzi 200-lecie kształcenia rolniczego w Polsce, była uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Hansowi Peterowi Liebigowi, wybitnemu specjaliście w zakresie warzywnictwa i organizatorowi międzynarodowej współpracy dydaktycznej i naukowo-badawczej w zakresie nauk przyrodniczych.

Na tę wyjątkową uroczystość przybyło kilkuset gości z całego świata. Uczelnie zagraniczne reprezentowało blisko siedemdziesięciu rektorów, profesorów i współpracujących z naszą uczelnią naukowców. Uroczystość uświetniło także wielu rektorów i prorektorów polskich uczelni, władze wielu instytucji państwowych i samorządowych, a także przedstawiciele firm z którymi SGGW współpracuje wdrażając osiągnięcia naukowe do gospodarki. W uroczystości uczestniczyli także doktorzy honoris causa SGGW, Senat oraz wielu naukowców, studentów i pracowników administracyjnych Uczelni.

Przybyłych gości powitał Jego Magnificencja prof. dr hab. Alojzy Szymański, Rektor SGGW.

Rektor Szymański mówił między innymi:
"Dziś Europa przeżywa kryzys, ale konieczne jest jej odrodzenie, bo jest nam wszystkim bardzo potrzebna. A dzisiaj zebraliśmy się, by uhonorować niezwykłego człowieka: 
- rektora Uniwersytetu Hohenheim w latach 2002-2012, byłego  przewodniczącego sieci uniwersytetów Life Sciences - Euroliga - Pana Profesora Hansa-Petera Liebiga.
Profesora, któremu Senat SGGW, uchwałą z dnia 30 listopada 2015 roku, na wniosek Rad 4 wydziałów nadał tytuł doktora honoris causa, wyróżniając Go za:
- wybitne i uznane na forum międzynarodowym osiągnięcia;
- wielki wkład w rozwój edukacji i kształcenia w rejonie Europy Południowo-Wschodniej i wdrożenie systemu bolońskiego;
- wspieranie międzynarodowej współpracy w edukacji i badaniach przez stworzenie sieci pięciu elitarnych uniwersytetów, tzw. Euroligi.
To dzięki inicjatywie Pana Profesora, w 2005 roku SGGW oraz Czeski Uniwersytet Nauk Przyrodniczych w Pradze zostały przyjęte w poczet jej pełnoprawnych członków, dołączając do grona prestiżowych europejskich uniwersytetów Life Sciences."

Przemównie JM prof. dr hab. Alojzy Szymański, Rektor SGGW <<do pobrania>>

Laudację przedstawiającą dorobek i zasługi profesora Hansa Peter Liebiga wygłosił profesor Tomasz Borecki, także doktor honoris causa i były rektor SGGW.

Od 1991 roku prof. Hans–Peter Liebig związany jest z Uniwersytetem Hohenheim w Stuttgarcie. W dziedzinie badań pełnił funkcję koordynatora wielu programów badawczych. Uczestniczył między innymi w dużym programie badawczym, dotyczącym rozwoju systemów  kontroli i optymalizacji nawożenia i nawadniania upraw warzywniczych. W latach 1998-2002 doktor Liebig był koordynatorem niemiecko-chińskiego projektu dotyczącego zrównoważonego rozwoju rolnictwa na Nizinie Północnochińskiej. Jest autorem wielu publikacji w zakresie szeroko pojętej problematyki ogrodnictwa i rolnictwa, opublikowanych w renomowanych czasopismach.

Hans-Peter Liebig wniósł wkład w rozwój europejskiego szkolnictwa wyższego. Był jednym z wykonawców kilku projektów realizowanych w regionie Europy Południowo-Wschodniej, a finansowanych przez Niemiecką Służbę Wymiany Akademickiej i Unię Europejską. Przewodniczył wielu konferencjom rektorów dotyczącym wdrażania systemu bolońskiego w Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech, w Chorwacji i Serbii. Był on także jednym z inicjatorów powołania sieci elitarnych uniwersytetów przyrodniczych – Euroligi (2001). Weszły do niej znane w Europie uczelnie takie jak: Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet w Hohenheim, Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych w Uppsali, Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Stosowanych Nauk Przyrodniczych - BOKU w Wiedniu, Uniwersytet w Wageningen w Holandii. Głównym celem Euroligi jest ścisła współpraca w zakresie wysokiej jakości nauczania w naukach rolniczych, leśnych, przyrodniczych, weterynaryjnych, naukach o żywieniu i żywności oraz o środowisku naturalnym.

Dzięki inicjatywie między innymi Hansa–Petera Liebiga w 2005 roku do grona członków Euroligi dołączyły Czeski Uniwersytet Nauk Przyrodniczych w Pradze oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Podczas tej samej uroczystości Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik udekorował Sztandar Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odznaką honorową „Zasłużony dla Mazowsza”.

Medalami Komisji Edukacji Narodowej przyznanymi przez Ministra Edukacji Narodowej odznaczono dwoje naukowców SGGW. Trzech profesorów Uczelni zostało wyróżnionych Medalem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Natomiast Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyróżnił troje profesorów Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. Z inicjatywy Ministra Środowiska dwoje profesorów SGGW zostało wyróżnionych Odznaką Honorową „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej". Rektor SGGW profesor Alojzy Szymański uhonorował dwie osoby Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”.