Aktualności

Dla studentów

20
maja
2017

Doktorat honoris causa SGGW dla prof. E. Wąsowicza

19 maja br. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się uroczystość nadania tytułów doktora honoris causa Profesorowi Erwinowi Wąsowiczowi. Prof. dr hab. Erwin Wąsowicz jest wybitnym uczonym z zakresu nauk o żywności i żywieniu człowieka.

"W 200-letniej historii naszej Alma Mater ten honorowy tytuł nadany został już po raz dziewięćdziesiąty. Wyróżniane nim osoby na przestrzeni lat wniosły znaczący wkład w rozwój życia naukowego, gospodarczego, społecznego czy kulturalnego. A ich postawy były i są godnym do naśladowania wzorem dla kolejnych pokoleń... Do tego znamienitego grona na mocy Uchwały Senatu Akademickiego SGGW z dnia 30 stycznia 2017 roku dołącza profesor Erwin Wąsowicz - wybitny uczony z zakresu nauk o żywności i żywieniu człowieka" - mówił prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW podczas uroczystości nadania tytułów doktora honoris causa. 

Profesor Erwin Wąsowicz został wyróżniony tytułem doktora honoris causa SGGW w uznaniu za szczególne zasługi dla rozwoju nauk o żywności i żywieniu człowieka, kształcenie i wychowanie młodych kadr naukowych, działalność na rzecz środowiska naukowego oraz propagowanie nauki o żywności i żywieniu człowieka.

Profesor Erwin Wąsowicz to ceniony specjalista, który w swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół zagadnień z zakresu chemii i analizy żywności, a zwłaszcza odpowiedzi organizmu na skład spożywanych produktów. Jako jeden z pierwszych w Polsce stosował chromatografię gazową w połączeniu ze spektrometrią mas w badaniach żywności. A prowadzone przez Profesora pionierskie badania dotyczące produktów utleniania cholesterolu mają ogromne znaczenie w zapobieganiu rozwojowi miażdżycy. Pan Profesor przez dwie kadencje pełnił funkcję Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Od wielu lat Profesor Erwin Wąsowicz współpracuje ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego między innymi konsultując prace badawcze oraz recenzując dorobek naukowy przy uzyskiwaniu stopni i tytułów naukowych pracowników naszej Uczelni. 

W trakcie uroczystości rektor Wiesław Bielawski wręczył Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla SGGW" pracownikom uczelni oraz osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się były zaangażowane w pracę na rzecz rozwoju Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 

Otwarte posiedzenie Senatu SGGW podczas którego uhonorowano doktoratem profesora Erwina Wąsowicza, to jednocześnie uroczystość inaugurująca święto uczelni "Dni SGGW", które w tym roku odbyły się 19 i 20 maja.