Aktualności

Dla studentów

11
maja
2018

„Introduction to Systematic Reviews and Systematic Maps"

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska serdecznie zaprasza do udziału w wykładzie otwartym pt. „Introduction to Systematic Reviews and Systematic Maps", który odbędzie się w Sali Wystawienniczej Centrum Wodnego w czwartek 17.05.2018 o godz. 9.00.

Wykład poprowadzą dr Neal Haddaway i dr Biljana Macura ze Sztokholmskiego Instytutu Środowiska (SEI, https://www.sei.org/). SEI jest liderem projektu BONUS RETURN (https://www.bonusreturn.com/), w którym SGGW jest jednym z partnerów.

Tematyka wykładu to tzw. systematyczne przeglądy literatury i systematyczne mapy, które są od lat traktowane jako złoty standard wśród metod syntezy informacji naukowych. Są to takie przeglądy literatury naukowej, w których analizuje się w sposób transparentny i krytyczny często setki lub tysiące cząstkowych dowodów naukowych w celu uzyskania możliwie obiektywnej odpowiedzi na postawione pytanie badawcze. Zostały najpierw spopularyzowane w medycynie, jednak od kilku lat są coraz częściej stosowane w szeroko pojętych naukach o środowisku, zwłaszcza w kontekście wspomagania decyzji i odpowiedzialnego zarządzania środowiskiem przyrodniczym.

Wykład ma charakter otwarty dla całej społeczności akademickiej SGGW.
Organizatorzy proszą o zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez wypełnienie poniższego kwestionariusza:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKaob4PMc9_z0P6Kz8H5Zi1CZnkewGY8Gt2qXxHC2NUyth_Q/viewform

Wykład odbędzie się w języku angielskim.