Aktualności

Dla pracowników

18
października
2013

Seminarium o interdyscyplinarności geodezji

W Centrum Wodnym SGGW 23 października br. odbędzie się Geo-Seminarium, podczas którego planowane są wystąpienia przedstawicieli świata nauki oraz dostawców technologii geoinformacyjnych.

Celem, który przyświeca organizatorom, jest umożliwienie uczestnikom zaprezentowania zakresu prowadzonych badań oraz swobodną wymianę myśli, pomysłów oraz doświadczeń. Wystąpienia tematyczne oraz dyskusja będą obejmowały m.in. zagadnienia dotyczące:

• geodezyjnego monitorowania przemieszczeń i deformacji obiektów inżynierskich oraz zjawisk naturalnych i zagrożeń,

• modelowania zjawisk geodynamicznych w systemach informacji przestrzennej oraz w metodach geostatystycznych,

• problematyki zarządzania ryzykiem oraz dokładności pomiarów geodezyjnych,

• kartograficznych metod wizualizacji zjawisk oraz zagadnień GIS,

• metod geofizycznych w badaniach warstw przypowierzchniowych,

• zastosowania metod geodezyjnych w neotektonice,

• hydrotechniki i geotechniki.

Geo-Seminarium –w którym udział jest bezpłatny – organizowany jest przez Zakład Geodezji i Planowania Przestrzennego Katedry Inżynierii Budowlanej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW przy współudziale Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Organizatorzy przewidują opublikowanie zgłoszonych artykułów naukowych w specjalnej, punktowanej monografii (Wydawnictwa SGGW). Zainteresowani uczestnicy mogą także zamieścić swój artykuł w czasopiśmie „Acta Scientarum Polonorum – Architectura”.