Aktualności

Dla mediów

08
czerwca
2016

Rektor Wiesław Bielawski wiceprzewodniczącym KRASP

Rektor-elekt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Wiesław Bielawski został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) na kadencję 2016-2020. Nowym przewodniczącym KRASP został prof. dr hab. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej. Drugim wiceprzewodniczącym został prof. dr hab. Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W sobotę 4 czerwca 2016 r. w Politechnice Warszawskiej, podczas posiedzenia zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), odbyły się wybory władz na kadencję 2016–2020. W wyniku głosowania przewodniczącym KRASP został wybrany prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Nowy przewodniczący KRASP zadeklarował, że będzie kontynuował dotychczasowe kierunki działania Konferencji prowadzone w poprzedniej kadencji. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie integracji środowisk akademickich i uczelni oraz rolę KRASP w debacie publicznej.

W trakcie posiedzenia wybrano także zastępców przewodniczącego KRASP na kadencje 2016-2020. Zostali nimi prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor-elekt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. dr hab. Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dotychczasowy przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, otrzymał status honorowego przewodniczącego Konferencji.