Aktualności

Dla mediów

w dziale:
17
marca

Certyfikat "Studia z Przyszłością" dla dwóch kierunków w SGGW

Certyfikat "Studia z Przyszłością" dla dwóch kierunków w SGGW

Bezpieczeństwo żywności (Wydział Nauk o Żywności) oraz gastronomia i hotelarstwo (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji) – te dwa kierunki otrzymały certyfikaty "Studia z Przyszłością" przyznawane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Wyróżnienie to otrzymały 42 kierunki studiów (I i II stopnia oraz podyplomowe) z różnych uczelni, z całej Polski. Sześć kierunków, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych, otrzymało Certyfikat Nadzwyczajny "Lider Jakości Kształcenia". W tym elitarnym gronie znalazło się bezpieczeństwo żywności.

Dla mediów
czytaj więcej
w dziale:
08
marca

Zapraszamy na spotkanie z cyklu "Wędrówki Przyrodnicze"

Zapraszamy na spotkanie z cyklu "Wędrówki Przyrodnicze"

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Wędrówki Przyrodnicze" pt. "Sen na Jawie - czyli co zootechnik może robić przez trzy miesiące w Indonezji?"

Dla mediów
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
11
lutego

Podsumowanie 7 Programu Ramowego

Podsumowanie 7 Programu Ramowego

Komisja Europejska przyjęła raport oceniający ex-post 7. Program Ramowy.

Dla mediów
czytaj więcej
w dziale:
05
lutego

Naukowcy z SGGW opracują nowe metody produkcji roślinnej oraz biopaliw

Naukowcy z SGGW opracują nowe metody produkcji roślinnej oraz biopaliw

W 2015 roku projekt "Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna" został zgłoszony do konkursu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG II, ogłoszonego przez Radę NCBiR. NCBiR przyznał dofinansowanie tego projektu o wartości ok. 14,5 mln zł (całość projektu ok. 21 mln zł). Koordynatorem projektu jest SGGW w Warszawie. Kierownikiem Prof. Stanisław M. Karpiński z Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, a koordynatorami wydziałowymi z Wydziału Technologii Drewa i Wydziału Inżynierii Produkcji są odpowiednio Prof. Janusz Zawadzki oraz Prof. Tomasz Nurek.

Dla mediów
czytaj więcej
w dziale:
01
lutego

Dzień Otwarty dla kandydatów na studia

Dzień Otwarty dla kandydatów na studia

Wszystkich uczniów, których czeka podjęcie ważnej decyzji - jakie przedmioty zdawać na maturze oraz jaką uczelnię i kierunek studiów wybrać zapraszamy 20 lutego na Dzień Otwarty dla kandydatów na studia.

Dla mediów
czytaj więcej
w dziale:
22
stycznia

Nagrody Naukowe PAN

Nagrody Naukowe PAN

Zespół Naukowy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie został laureatem konkursu organizowanego przez Polską Akademię Naukową (PAN). Nagrodę przyznano za cykl prac pt. „Badania nad procesami przerzutowania i lekooporności raka sutka suk. Uroczystość wręczenia Nagród Naukowych i Wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk za rok 2015 odbyła się w Sali Biblioteki Głównej im. Władysława Grabskiego SGGW.

Dla mediów
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
21
stycznia

Gala Agrobiznesu oraz Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu”

Gala Agrobiznesu oraz Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu”

W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Noworoczna Gala Agrobiznesu oraz V Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu”. Organizatorami wydarzenia byli: SGGW, Stowarzyszenie AgroBiznesKlub i Redakcja miesięcznika AGRO. W trakcie uroczystości nagrodzono laureata Nagrody Stowarzyszenia AgroBiznesKlub im. Andrzeja Warchoła, laureatów konkursu „Kwatery na medal”, wręczono Świadectwa Wierzytelności Czynienia Dobra Ogólnego, a także statuetki ” Pomocna dłoń”. Podczas uroczystości wręczono także „Medale 25-lecia” laureatom konkursu Agroprzedsiębiorca RP z lat 1991-2015.

Dla mediów
czytaj więcej
w dziale:
12
stycznia

Spotkanie robocze z organizatorami "Noworocznej Gali Agrobiznesu"

Spotkanie robocze z organizatorami "Noworocznej Gali Agrobiznesu"

W Sali Kominkowej Pałacu Ursynowskiego - siedzibie władz SGGW - odbyło się spotkanie rektora uczelni prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego z organizatorami "Noworocznej Gali Agrobiznesu" oraz konferencji „Drogi do AgroSukcesu”. Gala i konferencja od kilku lat odbywają się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Dla mediów
czytaj więcej
w dziale: Aktualności
01
grudnia

Opublikowano Raport Zrównoważonego Rozwoju Warszawy 2014

Opublikowano Raport Zrównoważonego Rozwoju Warszawy 2014

Dzięki pracom między innymi doktora Adama Sulkowskiego (Uniwersytet Massachusetts) profesora wizytującego SGGW powstał raport dotyczący Warszawy wg. wytycznych G4. Profesor Sulkowski jest inicjatorem oraz autorem analiz do Zintegrowanego Raportu Zrównoważonego Rozwoju dla Warszawy. Taki raport sporządzany jest corocznie przez 95% spośród 250 największych światowych korporacji oraz ponad 4000 organizacji. Raport warszawski jest raportem dotyczącym metropolii, opracowanym z wykorzystaniem wytycznych G4 Global Reporting Initiative (Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej).

Dla mediów
czytaj więcej
w dziale: Uroczystości
26
listopada

Uroczystość nadania tytułów doktora honoris causa SGGW

Uroczystość nadania tytułów doktora honoris causa SGGW

26 listopada br. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się uroczystość nadania tytułów doktora honoris causa dwóm wybitnym uczonym w dziedzinie ekonomii rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Profesorowi Andrzejowi Czyżewskiemu oraz Profesorowi Jerzemu Wilkinowi.

Dla mediów
czytaj więcej