Aktualności

Dla kandydatów

10
września
2016

Rektor SGGW uhonorował profesor Magdalenę Król

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Wiesław Bielawski uhonorował dr hab. Magdalenę Król, profesor nadzwyczajną SGGW listem gratulacyjnym za zdobycie prestiżowego grantu na badania naukowe. Spotkanie władz uczelni z profesor Magdaleną Król odbyło się w reprezentacyjnej Sali Kominkowej Pałacu Rektorskiego.

Rektor Wiesław Bielawski w liście gratulacyjnym napisał między innymi: „Serdecznie gratuluję Pani zdobycia grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Jest to niezwykle ważne osiągnięcie. Potwierdza bowiem rangę prowadzonych przez Panią Profesor badań, których wyniki mogą być przełomem w światowej medycynie. Otwiera również nowe możliwości, zapewnia niezależność badawczą i mam nadzieję, przyczyni się do nowatorskich odkryć w leczeniu chorób nowotworowych”.

Pani profesor Magdalena Król podziękowała władzom uczelni i wydziału Medycyny Weterynaryjnej za wsparcie, które odczuwa na każdym kroku, dzięki czemu może poświęcić się pracy naukowej. „Zawsze podkreślam, że duży wpływ na moje życie naukowe i fakt, że pracuję właśnie w SGGW mają pracownicy uczelni i zespół który wspólnie tworzymy. Szczególne podziękowania należą się profesorowi Tomaszowi Motylowi oraz ówczesnemu dziekanowi, a dziś prorektorowi profesorowi Marianowi Binkowi.

 W spotkaniu z profesor M. Król uczestniczyli: prof. dr hab. Wiesław Bielawski - rektor uczelni, prof. dr hab. Marian Binek - prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Michał Zasada - prorektor ds. współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. Kazimierz Tomala - prorektor ds. dydaktyki oraz dr hab. Marcin Bańbura – dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Spotkanie odbyło się w bardzo sympatycznej atmosferze i szybko przerodziło się w interesującą dyskusję, zwłaszcza, że profesor Bielawski i profesor Król mają wspólne zainteresowania naukowe. Profesor Wiesław Bielawski jako biochemik interesował się badaniami z dziedziny fizjologii, które prowadzi profesor Król. Toczyła się żywa dyskusja na temat wspólnych cech oraz różnic badań naukowych prowadzonych na roślinach i zwierzętach. Profesor Marian Binek podkreślił w trakcie dyskusji, że rektor Bielawski doskonale wyczuwa znaczenie nauki i realizuje swoje zapowiedzi z kampanii wyborczej, że będzie doceniał  naukowców prowadzących wartościowe badania naukowe.

W otwartej i szczerej dyskusji pojawił się także ważny wątek komercjalizacji badań naukowych. Rektor wyraził zdanie, że będzie zachęcał do tworzenia przez pracowników uczelni różnych form komercjalizacji wyników badań.

Więcej informacji na temat grantu profesor Magdaleny Król w artykule „1,4 mln euro na walkę z rakiem dla naukowca z SGGW”