Aktualności

Dla kandydatów

22
stycznia
2016

Nagrody Naukowe PAN

Zespół Naukowy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie został laureatem konkursu organizowanego przez Polską Akademię Naukową (PAN). Nagrodę przyznano za cykl prac pt. „Badania nad procesami przerzutowania i lekooporności raka sutka suk. Uroczystość wręczenia Nagród Naukowych i Wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk za rok 2015 odbyła się w Sali Biblioteki Głównej im. Władysława Grabskiego SGGW.

Zespół z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie zajmuje się badaniami dotyczącymi mechanizmów przerzutowania i lekooporności komórek nowotworowych sutka suki. Największym osiągnięciem zespołu było poznanie mechanizmów, poprzez które prawidłowe komórki organizmu znajdujące się w otoczeniu komórek nowotworowych zwiększają zdolność komórek rakowych do przerzutowania. Rewolucyjnym odkryciem ostatnich lat jest fakt, że komórki układu odpornościowego zamiast zwalczać nowotwór promują jego rozwój i przerzutowanie. Mechanizm tego oddziaływania pozostawał jednak do tej pory nieznany. Amerykańscy naukowcy zaproponowali ciekawą hipotezę, że są one „korumpowane” przez komórki nowotworowe, aby zamiast z nim walczyć – wspierały jego rozwój. Badania zespołu z SGGW wykazały jednak, że do żadnej „korupcji” nie dochodzi, a wspieranie przerzutowania nowotworów jest jedynie „efektem ubocznym” ich przeciwnowotworowego działania. Grupie naukowców pracujących pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Król udało się odkryć szlak komórkowy odpowiedzialny za to zjawisko. Wyniki te zostały opublikowane m.in. w PLoS ONE i BMC Veterinary Research.

W spotkaniu podczas którego wręczano nagrody uczestniczyli pracownicy z ośrodków naukowych z całego kraju. Obecni byli między innymi: prof. dr hab. Jan Niemiec, prorektor SGGW ds. nauki, prof. dr hab. Marek Szyndel, prorektor SGGW ds. współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. Marian Binek, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (WMW), prof. dr hab. Romuald Zabielski, prodziekan WMW oraz przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału II PAN, prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński z WMW SGGW, prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, dziekan Wydziału II PAN, prof. dr hab. Jerzy Duszyński, prezes PAN, prof. dr hab. Stefan Malepszy, wiceprezes PAN, prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak, członek PAN i przewodniczący Komisji Nagród Wydziału II PAN, prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, członek PAN, przewodniczący Kapituły Medalu im. A. Oczapowskiego, dr Mieczysław Grabianowski, dyrektor biura prezesa PAN. 

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk przyznał następujące nagrody i wyróżnienia:

  • Nagroda dla zespołu pod kierunkiem dra hab. Jakuba Włodarczyka i dr Magdaleny Dziembowskiej z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN za cykl prac pt. „Rola metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej-9 w plastyczności synaptycznej”
  • Nagroda dla Zespołu Naukowego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za cykl prac pt. „Badania nad procesami przerzutowania i lekooporności raka sutka suk"
  • Nagroda dla Zespołu Naukowego Zakładu Biologii Gamet i Zarodka Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie za cykl prac pt. „Charakterystyka i proteomiczna analiza białek układu rozrodczego ryb i ptaków”
  • Wyróżnienie dla Mgra Piotra Maszczyka z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego za cykl prac pt. „Relacja drapieżca - ofiara na modelu ryba planktonożerna-zooplankton.”
  • Wyróżnienie za wybitną monografię naukową opublikowaną przez prestiżowe wydawnictwo dla zespołu autorów pracy pod redakcją prof. dra hab. Stanisława Brożka z Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pt. „Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy”