Aktualności

Dla kandydatów

14
grudnia
2016

Imponujący dorobek Kół Naukowych SGGW

Prawie 400. studentów zaprezentowało swoje osiągnięcia podczas czterdziestego trzeciego Przeglądu Dorobku Kół Naukowych SGGW. Do przeglądu zgłoszono 193 prace naukowe. Organizatorami przeglądu było Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej.

Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW to najważniejsze wydarzenie w działalności kół naukowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jednodniowa konferencja daje studentom szansę zaprezentowania swych zainteresowań naukowych i osiągnięć koła na forum całej uczelni w formie referatów lub posterów. Jest to doskonała okazja, aby wymienić poglądy, podzielić się doświadczeniami z przedstawicielami innych kół, a także nawiązać współpracę. Konferencja ma charaktery interdyscyplinarny i odbywa się w równoległych sesjach, grupujących referaty o zbliżonej tematyce.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie szczyci się wieloletnią tradycją organizacji Przeglądu Dorobku Kół Naukowych. Każdego roku konferencja ta organizowana jest przez inne koło naukowe, a opiekę merytoryczną sprawuje Prorektor ds. Dydaktyki oraz Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych.

Studenci w kilkudziesięciu kołach naukowych oraz grupach dyskusyjnych rozwijają swoje zainteresowania, dzięki czemu są doskonale przygotowani do wymagań rynku pracy. Wielu studentów, którzy są aktywni w kołach kontynuuje naukę na studiach doktoranckich.

Szczegółowe wyniki XLIII Przeglądu Dorobku Kół Naukowych <<plik do pobrania>>