Aktualności

Dla absolwentów

09
października
2014

Dzień Doktoranta

9 października 2014 roku na terenie nowego kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbył się Dzień Doktoranta.

Na Dzień Doktoranta zostali zaproszeni wszyscy doktoranci SGGW, czyli blisko 600 osób.

Studentów studiów III stopnia powitała przewodnicząca Rady Doktorantów - Iwona Florczak oraz prorektor ds. nauki prof. dr hab. Jan Niemiec, który zwrócił uwagę zebranych na specyfikę studiów doktoranckich i konieczność terminowego realizowania badań i samego pisania pracy.

Głos zabrał także dr inż. Rafał Korbal, kierownik Biura Nauki, który podkreślał, że zwłaszcza na początku studiów, ale także przez cały okres ich trwania doktoranci zobowiązani są do przestrzegania regulamiu studiów i korzystania z informacji zamieszczonych na stronach internetowych Biura Nauki (http://www.sggw.pl/nauka/biuro-nauki). Mgr Eliza Konstanciuk z Biura Nauki przedstawiła zebranym regulamin uzyskiwania stypendiów socjalnych i naukowych.

Doktoranci po części oficjanej spotykają się wieczorem na imprezie integracyjnej.

Więcej informacji na temat Rady Doktorantów SGGW można znaleźć na stronie internetowej  https://www.facebook.com/doktoranci.sggw?fref=ts