Aktualności

Dla absolwentów

16
października
2014

Debata o przyszłości polskiej nauki

Ruszyła kampania ZAWÓD NAUKOWIEC.

11 października 2014 r. w auli Politechniki Warszawskiej minister nauki i szkolnictwa wyższego, Lena Kolarska-Bobińska oraz młodzi badacze – laureaci konkursów Diamentowy Grant oraz Generacja Przyszłości przekonywali, że warto zostać naukowcem. Tym samym, ruszyła ogólnopolska kampania, która promować ma wybór właśnie takiej ścieżki kariery. Jedną z twarzy kampanii jest dr hab. Magdalena Król - naukowiec z Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

List do uczestników spotkania napisała premier Ewa Kopacz:

"Pragnę podkreślić, że jednym z priorytetów kierowanego przeze mnie Rządu jest wspieranie udziału nauki w rozwoju gospodarczym kraju i podnoszenie jakości badań."

Chcemy pokazać młodym ludziom, uczniom i studentom, że nauka to szansa na ważną karierę, na współdecydowanie o tym, jaka będzie przyszłość Polski i Europy. Potrzebujemy bowiem coraz więcej naukowców: śmiałych, otwartych, innowacyjnych – zaznaczyła w czasie spotkania minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska otwierając kampanię ZAWÓD NAUKOWIEC.

Na spotkaniu obecni byli Ambasadorowie Nauki - SGGW reprezentowała dr hab. Magdalena Król z Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Dr hab. Magdalena Król zajmuje się onkologią eksperymentalną, a szczególnie wpływem układu immunologicznego na powstawanie przerzutów nowotworowych. Prowadzi swój własny zespół badawczy, wraz z którym realizuje kilka grantów. Odbyła liczne staże naukowe w Holandii, Belgii, Szwecji i USA. Wyniki swoich badań, stanowiących nowe podejście do problemu raka publikuje w międzynarodowych czasopismach, a także stara się znaleźć ich praktyczne zastosowanie współpracując z naukowcami z całej Europy w ramach trzech Akcji COST.

 

Więcej informacji na: stronie Ministerstwa

oraz w materiale promocyjnym na youtube