Aktualności

Dla absolwentów

21
września
2017

Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków

Trwa rekrutacja na 8. edycję studiów podyplomowych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do sporządzania audytów energetycznych budynków, świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz projektowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budownictwie. Absolwent studiów jest uprawniony do złożenia wniosku o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Charakterystyka studiów

Po zakończaniu studiów podyplomowych „Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków” absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, niezbędne w samodzielnym podejmowaniu decyzji, projektowaniu obiektów energooszczędnych, wykonywaniu audytu energetycznego oraz ocenie energetycznej budynków. Ma wiedzę w zakresie fizyki budowli, audytu energetycznego, podstaw prawnych w zakresie oceny energetycznej i audytu budynków, konstrukcji budowlanych, budownictwa ogólnego, odnawialnych źródeł energii,  budownictwa energooszczędnego i pasywnego, materiałów i wyrobów budowlanych, techniki pomiarowej, termowizji i badania szczelności przegród budowlanych, oceny instalacji oświetleniowej w budynku, oceny systemów wentylacji i klimatyzacji, układów grzewczych i ciepłej wody w budynkach o niskim zużyciu energii, kotłów na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, systemów ciepłowniczych, metodologii określania charakterystyki energetycznej budynku i lokali mieszkalnych, która jest niezbędna do samodzielnego wykonania audytu energetycznego budynku, oceny energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz przy projektowaniu budynków energooszczędnych.

Więcej informacji: http://wbis.sggw.pl/studia/studia-podyplomowe/energooszczedne/