SGGW

05
lipca
2018

Absolwenci architektury krajobrazu nagrodzeni w konkursie SPAK

Dwoje absolwentów SGGW zostało nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie najlepszych prac inżynierskich i magisterskich z zakresu architektury krajobrazu obronionych w roku akademickim 2016/2017.

Inż. arch. kraj. Marta Kobecka otrzymała II nagrodę w kategorii prac inżynierskich za pracę „Projekt strefy reprezentacyjnej na Cmentarzu Karaimskim w Warszawie” napisana pod opieką dr Katarzyny Krzykawskiej z Katedry Sztuki Krajobrazu WOBiAK SGGW.  

W kategorii prac magisterskich III nagrodę zdobył mgr inż. arch. kraj. Maciej Dorotkiewicz za pracę „Analiza i ocena dostępności parków miasta stołecznego Warszawy dla cykistów w ruchu celowym i rekreacyjnym”. Promotorem tej pracy był dr Piotr Wałdykowski Katedry Architektury Krajobrazu tego samego wydziału. 

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK).