SGGW

15
września
2017

29 września: INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

REKTOR I SENAT
SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

uprzejmie zapraszają na uroczystą

INAUGURACJĘ
ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

podczas której wykład wygłosi

PROF. DR HAB. ANDRZEJ ELIASZ
SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY

Uroczystość rozpocznie się 29 września 2017 roku o godzinie 12.00
w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
przy ul. Nowoursynowskiej 166

Program uroczystości:

Przemówienie inauguracyjne Rektora prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego
Immatrykulacja studentów i doktorantów
Gaude Mater Polonia
Wystąpienia przedstawicieli studentów i doktorantów
Wykład inauguracyjny pt. "Rola uczelni w rozwijaniu postaw społecznych studentów"
Gaudeamus